Zakładanie firmy w urzędzie skarbowym w świetle nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przede wszystkim wprowadzono długo oczekiwaną Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), za pomocą której można złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację w gminnym rejestrze przedsiębiorców.  Oczywiście, aktualna pozostaje tradycyjna forma rejestracji (wniosek papierowy), jednakże w tym wypadku przedsiębiorcy będą mogą zdecydować czy w/w wniosek złożą w urzędzie gminy czy też w urzędzie skarbowym.

Zauważyć przy tym należy, iż zgłoszenie wniosku w urzędzie skarbowym pozwoli jednocześnie na wybór formy opodatkowania przedsiębiorcy, a także złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Powyższe ma na celu uproszczenie i ułatwienie osobom fizycznym  procedurę podejmowania działalności gospodarczej – wszystkie formalności załatwić będzie można podczas jednej wizyty w urzędzie.

Mimo wszystko, przedsiębiorcy reagują na nowe rozwiązania zmiany dość sceptycznie. Podnosi się, że nie ma sensu dublować kompetencji urzędów gminy oraz urzędów skarbowych, a nowe rozwiązania, zamiast ułatwić proces rejestracji firmy, spowodują sporo zamieszania.  Podkreśla się ponadto, że CEIGD w pierwotnych założeniach miała realizować tzw. koncepcję jednego okienka, w efekcie natomiast część przedsiębiorców będzie rejestrować się za jej pomocą, część tradycyjnie w urzędzie gminy, część natomiast w urzędzie skarbowym. ień wolny od pracy (jakim jest także niedziela).”

09/30/2011 | Autor: Redaktor Lex-Portal | Źródło: portal www.lex-portal.pl