Odwołanie poziome-nowa miniprocedura w sądach cywilnych

W sądach cywilnych rusza nowa miniprocedura.Chodzi o odwołanie poziome, które polega na tym, że zażalenie rozpatruje nie sąd wyższej instancji, co jest zasadą, ale inny skład tego samego sądu.

Będzie ona wykorzystana do wydawanych w sądzie II instancji postanowień, aby nie angażować w szczególności Sądu Najwyższego. Wypowiedzenie się przez SN będzie wymagane tylko w niektórych tzw. sprawach wpadkowych: o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego, w sprawie skazania na grzywnę: świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz innego uczestnika rozprawy, od zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia.

Do tej pory, gdy takie postanowienia zapadły w sądzie II instancji, nie było możliwości odwołania ze względu na zawężony katalog zażaleń do Sądu Najwyższego. To ograniczenie wytknął Trybunał Konstytucyjny (SK 38/09), a Sejm usunął w brak procedury cywilnej takim oryginalnym rozwiązaniem.

Podstawa prawna: ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy K.p.c. (DzU nr 138, poz. 806)

08/02/2011 | Portal: www.rp.pl