Jak prawidłowo oznaczyć pozwanego (stronę pozwaną) w pozwie?

Prawidłowe oznaczenie stron postępowania sądowego to jedna z podstawowych i zarazem bardzo ważnych rzeczy jaką należy zrobić formułując pozew. Mylne oznaczenie stron spowoduje w najlepszym razie wezwanie przez sąd do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego, w najgorszym razie wydanie nakazu zapłaty bądź wyroku z mylnie oznaczoną stroną, czyli w rzeczywistości stroną nieistniejącą w danych stosunku prawnym. O ile w pierwszym przypadku mamy możliwość wyprostowania sytuacji, o tyle drugi przypadek nam takiej możliwości nie daje, gdy orzeczenie już zapadło.Co więcej może sprawić, że późniejsza windykacja należności okaże się praktycznie niemożliwa. Jak komornik ma egzekwować dług wobec nieistniejącego podmiotu?

W praktyce największy problem sprawia prawidłowe oznaczenie jednoosobowego przedsiębiorcy i spółki cywilnej.

W przypadku indywidualnego przedsiębiorcy musimy pamiętać, że pozwanym nie jest np.”PPHU MAX”. Pozwanym jest Jan Kowal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU MAX Jan Kowal. Jako adres pozwanego oprócz adresu prowadzenia działalności gospodarczej musimy też podać adres zamieszkania pozwanego, ponieważ adres zamieszkania jest adresem przedsiębiorcy. Jeżeli adresy te pokrywają się – podajemy jeden z zaznaczeniem, że jest to zarówno adres zamieszkania jak i prowadzenia działalności.

W przypadku spółki cywilnej pamiętać trzeba, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i jaki taka nie jest podmiotem praw i obowiązków. To wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będąc solidarnie odpowiedzialnymi wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w tej formie. Dłużnikiem i co za tym idzie pozwanym nie będzie nigdy spółka cywilna, ale każdy ze wspólników.  Dlatego w pozwie jako oznaczenia stron należy wymienić wszystkich wspólników z oznaczeniem ich adresów zamieszkania oraz żądając od nich zapłaty solidarnie.  Przykładowo: Marek Kot zam. [tutaj adres zamieszkania pozwanego] prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej [tutaj nazwa spółki] w …. [tutaj adres spółki], Wojtek Pies, zam.  [tutaj adres zamieszkania pozwanego] prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej [tutaj nazwa spółki] s.c. w [tutaj adres spółki]. Nieprawidłowe oznaczenie pozwanego: MAX M.Kot, W.Pies S.C.

Należy również zwrócić uwagę, aby wszelkie nazwy firm nie zawierały literówek i były pełnymi nazwami podmiotów. Spółka „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAX Sp. z o.o.” z prawnego punktu widzenia to nie jest ta sama spółka do „Przedsiębiorstwo MAX Sp. z o.o.”, nawet jeżeli spółka ta czasem takiej nazwy używa nieformalnie. Co innego, gdy w Krajowym Rejestrze Sądowym jest ujawniona nazwa pełna i skrócona i obie są spółce przypisane – wtedy można użyć jednej albo drugiej.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty bądź wyroku sprawdź, czy pomimo tego, że poprawnie oznaczyłeś strony postępowania  sąd nie popełnił błędu. Jeżeli sąd błędnie oznaczył strony, należy do sądu napisać wniosek o sprostowanie wyroku bądź nakazu. Wniosek taki jest bezpłatny.

09/09/2011 | Autor: mb | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com