Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych (Rzecznik patentowy)

 

Kancelaria Prawna Limanówka Wrzeszcz spółka komandytowa prowadzi sprawy związane z ochroną znaków towarowych (potocznie nazywanych logiem albo marką) i wzorów przemysłowych (w szczególności wygląd wytwarzanego produktu lub jego opakowanie). Zindywidualizowana marka i niepowtarzalny produkt często stanowią o sukcesie przedsiębiorstwa, dlatego też niezwykle istotna jest skuteczna ochrona tych dóbr.

Kancelaria świadczy usługi związanie z uzyskaniem i utrzymaniem w mocy ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe. Prowadzimy również postępowania sporne odnośnie znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz przed polskimi sądami administracyjnymi.

Poza usługami w zakresie pomocy patentowej, rekomendujemy też Państwu naszą ofertę usług windykacyjnych.